Firma ART GROUP Sp. z o.o. powstała w roku 1995, jako filia francuskiego biura architektonicznego ART INGENIERIE S. A.
    
Naszą ambicją jest zapewnienie naszym Klientom pełnej obsługi przy realizacji ich zamierzeń budowlanych, ze szczególnym naciskiem na dotrzymanie terminów i respektowanie określonego budżetu inwestycji. 
     W tym celu rozwijamy wielobranżową działalność opartą na znajomości procedur administracyjnych , zdolności dostosowania się do specyficznych wymagań Klientów, popartą pełnym wykorzystaniem techniki informatycznej najnowszej generacji i znajomością języków obcych.
     Doświadczenie ART GROUP i posiadana znajomość rynku budowlanego, stanowią dla naszych Klientów gwarancję powodzenia ich zamierzeń inwestycyjnych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
Przygotowanie inwestycji
- poszukiwanie terenu
- badania rynku
- rozpoznanie warunków technicznych realizacji inwestycji
Przetargi
- przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- organizacja i prowadzenie przetargu
Koncepcje
- studia programowo - przestrzenne
- opracowywanie koncepcji architektonicznych
- szacowanie kosztów inwestycji
- oceny oddziaływania na środowisko
- uzyskiwanie WZiZT
Prowadzenie inwestycji
- dokumentacja wykonawcza 
- koordynacja budowy 
- organizacja i prowadzenie nadzoru inwestorskiego
- organizacja odbiorów i uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Projekty budowlane
- opracowywanie projektów do pozwolenia na budowę uzgodnionych przez właściwe Władze 
- uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę


ART GROUP Sp. z o.o., 02-828 Warszawa ul. Rysy 2, tel +48 22 644 81 50, fax +48 22 644 03 13 e-mail: biuro@art-group.com.pl